hits

Høy innvandring gir økt ulikhet

Dette er tallene venstresiden ikke vil snakke om.

Venstresiden vil gjerne diskutere ulikhet, og Høyre er med. Men samtidig prøver venstresiden å unngå diskusjonen om en av de viktigste driverne av økt ulikhet, nemlig høy innvandring.

Norge er et land med små forskjeller, god velferd og høy tillit mellom folk. Høyres slagord valgkampen er Vi tror på Norge, og det er nettopp fordi disse verdiene ved landet vårt er verdt å ta vare på. Derfor må vi bekjempe utenforskap og uønskede sosiale forskjeller. Forskjeller i seg selv er selvfølgelig ikke et onde, og jeg ønsker også et samfunn hvor det også er lov å lykkes, lov å satse og hvor hardt arbeid og innsats betaler seg. Den radikale venstresidens drøm om nær total økonomisk likhet for alle har aldri appellert til meg, selv om jeg selv kommer fra en rekkehusleilighet i Porsgrunn, har to lærerforeldre og aldri har vokst opp med noen formue.

Men det er et problem hvis flere faller utenfor velferdssamfunnet vårt. Og det er et problem hvis forskjellene mellom vanlige folk og de som tjener mest, blir så store at vi ikke lenger klarer å opprettholde den høye tilliten som preger Norge.

Venstresiden ved Arbeiderpartiet, SV og tenketanken Agenda vil gjerne diskutere forskjeller. Selv om Norge er blant de landene hvor forskjellene er minst, og vi nå ser at arbeidsledigheten går ned og det skapes flere jobber. Debatten er allikevel viktig! Men da må man også være ærlig på hva som driver ulikhet i Norge. Venstresiden har i stedet valgt å snakke bare om det de selv vil, og ikke om det de synes er ubehagelig. 

Det har vært en svakt økende ulikhet i Norge og andelen personer med relativ lavinntekt øker. Tall fra SSB og Brochmann 2-utvalget  peker på at økende innvandring til Norge forklarer mye av utviklingen. Det er f.eks. tre ganger så stor sannsynlighet for å være fattig om man er innvandrer.

Andelen barn som vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt har økt fra 6,7 % i 2005 til 10 % i 2015. Brochmann 2-utvalget har dokumentert at om lag hele denne veksten kommer blant barn med innvandrerbakgrunn.

Inntektsstatistikken viser at personer med innvandrerbakgrunn blir stadig mer overrepresentert helt nederst i inntektsfordelingen. Fra 2004 til 2015 ble andelen personer med innvandrerbakgrunn mer enn fordoblet, fra 23,1 prosent til 47,6 prosent, blant de ti prosent av befolkningen med lavest inntekt.

"Økt økonomisk ulikhet er trolig en uunngåelig konsekvens av økt flyktningeinnvandring, selv med økt satsing på utdanning og arbeidsrettede tiltak", skriver Brochmann 2-utvalget.

 

Dette er tallene venstresiden ikke vil snakke om:

Det er mye vi gjør og må gjøre for å bekjempe ulikhet. Satse på rus og psykiatri i helsevesenet, hjelpe elever som sliter i skolen og stille krav om innsats for å hjelpe NAV-brukere ut i arbeid. Og vi må integrere innvandrere bedre i det norske samfunnet. Alle må lære seg norsk og flest mulig må i jobb.

Men venstresiden må også være så ærlige å si at innvandringspolitikken i seg selv også spiller en stor rolle.

Vi skal føre en streng og forutsigbar innvandringspolitikk. Vi skal hjelpe dem som blir forfulgt, men vi kan ikke ta imot alle. Sannheten er at venstresidens regnestykke ikke går opp: Vi kan ikke både ha små forskjeller og en langt mer liberal innvandringspolitikk enn i dag.

36 kommentarer

Venstresiden dominerer media og NRK og vil aldri være ærlige når de skal ramme sine motstandere. Husk det ved høstens valg!

Ah, men venstresidens "løsning" på dette er mer omfordeling, som er en hendig politisk eufemisme for å heve skattenivået som igjen er det samme som å si at Ola og Kari må jobbe mer og lenger for å fø på innvandrere. Derfor er ikke dette en issue for venstresiden.

Det er flott det! Når vi skal utligne ulikhetene, skal vi da opp på Støres nivå, eller skal han ned på hvermansens nivå?

Det er klin umulig å få til et samfunn uten ulikheter og forskjeller. Det bør snart venstresiden innse

Må jeg minne Røe Isaksen at det er under nåværende regjeringsperiode vi har tatt i mot flere flyktninger enn noen gang. Dere sov på vakta, uten å stoppe det på det blant annet Storskog. Skal bli morsomt å høre dere fossro når valgkampdebattene starter. Innvandring og dagens regjering har 0 troverdighet.

Mulig de borgerlige sov på vakt, sen reaksjon var det i alle fall.

Problemet er at venstresiden ikke er villige til å gjøre hva de kritiserer høyresiden for ikke å ha gjort.

Deres løsning er tydeligvis å øke skattene og gjøre alle fattigere. Sånn sett vil jo ønsket om likhet etter hvert bli oppfylt.

Pressen vet vi alt om takket være Frank Årebrott :-) De er samfunnets Judaser. Politikere som oppfører seg ærlig og får ting gjort vil AS Norge ha.

Kommunisttankegodset må bort mens det enda er tid til omstilling fra offentlig sløsing til privat effektiv drift. Det offentlige bør kontrollere, - ikke utøve.

Geir Pettersen

Geir Pettersen

Tror nok det er mange i det norske folk som skjønner dette. Det er vel derfor man mister troen på pressen og får politikerforakt. Alle har en agenda og alt skal spinnes og toppes til det ugjenkjennelige i den tro at man tjener på det.

Venstresiden prøver ikke å få "sine" folk til å være uenig med høyresiden.. De prøver å få dem til å hate høyresiden. Høyresiden vil dere vondt, de vil øke forskjellene, de er rasister, de er egoister. Dette er essensen av argumentasjonen, og dessverre mediedekningen fra de fleste norske medium. De finner de mest negative utslagene av høyresiden sin politikk, og prøver å overbevise folk om at dette er intensjonen med politikken. Når det gjelder de selv, er det kun intensjonen og signalene som er viktig, mens konsikvensene får bli som de blir. Man tar en pille mot kreft selv om den fører til hodepine.. Det betyr ikke at man ønsker hodepine. Denne retorikken er farlig, og det ser vi eksempler på over hele verden. Alle bør enes om at vi er styrt av gode intensjoner, og at vi trenger elementer fra begge sider i politikken for å få et samfunn som alle føler tilhørlighet til.

Petter:

Du tar helt feil. Vi har hatt høyeste antall flyktninger inn til Norge i 1993 og 1997. Strike one.

Du tar også feil ang hvem som hadde feil ved Storskog. Ja, dagens regjering hadde ansvaret. MEN det skal også venstresiden ha ved å aktivt bruke tall som "10000 flyktninger skal inn viss vi vinner valget". Derfor er dette like mye samfunnets skyld som mener att vi skal redde verden. Strike two.

Ingen som trenger å fossro. Så dagens regjering har 100 prosent troverdighet når det kommer til innvandring. No er det veldig få som kommer, fordi mange vet att det er strengt her. Utad så formidler vi dette knallhardt. Strike three, Your out.

ØKT ULIKHET MEN HVORFOR?!

ØKT ULIKHET MEN HVORFOR?!

HVORFOR NEVENR DU IKKE ALT ?!?!

gir økt ulikhet hvorfor?

FORDI JÆVLA RASIST NORDMENN EKSISTERER!!! NOK ER NOK HVITE HORUNGER!!

IKKE LAR DERE OSS LEVE I FRED I VÅRE EGNE LAND! IKEK LAR DERE OSS LEVE I FRED HER!

NOK ER NOK HVITE FUCKING NAZIER!!!

ENJOY KRIG ENJOY MER TERROR PAYBACK TIME MOTHERFUCKERS!

NO MERCY!!!!!!!

Håper virkelig du finner Ip'n til ''ØKT ULIKHET MEN HVORFOR?!'' og anmelder dyret, har ingen plass i Norge med slike holdninger.

Ulikhet???

Det må være forskjell på å jobbe, har jobbet og aldri jobbet. I dag beregnes fattigdom ut fra hva folk har disponibelt. Disse tallene hentes fra SSB. SSB har ikke tilgang til mer enn 1 av i alt 221 NAV systemer og kommunale tillegg blir ikke med i beregningen.

Et eksempel. Jobbende dame 360.000 i lønn leier leilighet til 10.000 i måneden. Skatt 96.000 dermed 22.000 disponibelt per måned. Kost for å komme seg på jobb 2.000 i måneden. Andre yrkesrelaterte kostnader 1.000 måneden. Disponibelt 9.000 i måneden. Sosialklient vil ha 6.000 i måneden og alle utgifter dekket. Forskjellen er 3.000. Den ene er regnet som svært fattig med 6.000 i måneden og den andre med 22.000 i måneden, men den reele forskjellen er bare 3.000. Hvis man legger til 1 barn i dette regnestykke vil det se noe annerledes ut.

Avhenig av barnets alder vil trygden variere fra 2.800 til 3.900. La oss ta den eldste for de mindre har andre bidrag som reduserte og gratis SFO og barnehagepriser.

I og med at det er et barn med i spillet trenger man et ekstra soverom. Leien vil nå være 12.000. Man får ca 1.000 mindre skatt ellers ingen forskjeller. Disponibelt vil derfor være for den jobbende 8.000 etter utgifter, mens for sosialklienten vil utbetalignen være 10.000. Hos SSB vil derfor den jobbende se ut til å ha 23.000 disponibelt og sosialklienten 10.000. Realiteten er det nesten motsatt.

Alle disse støtteordningene som ikke kommer med i SSB i form av kommunale støtter blir ikke regnet med. Dette gjør at det i mange tilfeller ikke lønner seg å jobbe når man har barn. Man ser ikke på den enkeltes totale forbruk og disponible inntekt, men kun deler av den.

Derfor kan du sette en famile med 100 kvm på toppen av Aker Brygge og fortsatt kalle de fattige fordi de ikke betaler regningen selv. Alle disse tiltakene som blir gjort er i den formen som beskrevet. Uansett hvor mange ytelser og frie ordninger blir ikke familiene rikere i SSB selv om de i noen tilfeller kan ha mer å rutte med enn folk som jobber. Derfor må vi ha slutt på ordninger som ikke gjennspeiler det faktiske forbruk. Når folk sier "Nei" til jobbe fordi de da ikke lengre vil ha råd til å bo der de bor så er det noe galt med hele systemet.

Dette bør du ta tak i Mr. Isaksen

"ØKT ULIKHET MEN HVORFOR?!": Eneste rasisten her er deg kompis, takk for at du bidrar til at flere stemmer mørkeblått med denne grundig reflekterte kommentaren. God helg!

Det er korrekt, men i likhet med innlegget ditt hovr du kritiserte venstresiden/ap for ang. skolens betydning for likhet, trekker du nok en gang fokus bort fra det venstresiden korrekt påpeker:

- De aller rikeste (1% og 10%) i samfunnet blir bare rikerer og rikere og eier en stadig større del av eiendelene i samfunnet.

Dette har ikke noe med skole eller innvandring å gjøre. Dette har noe å gjøre med at kapitalinntekt beskattes langt lavere enn inntekter på normal arbeid og det gis en svært stor skatterabatt i form av utsatt skatt (de fleste av de rikeste betaler kun formueskatt inntil de ved behov tar ut utbytte). Dermed vil denne ulikheten bare øke og øke dette gir konsentrasjon av makt.

Norge ligger under gjennomsnittet for OECD når vi ser på total skatt på kapitalinntekt og formue (her kan vi se på arveavgift, formueskatr, utbytteskatt og skatt på kapitalgevinst samlet. De treffer omtrent helt likt).

Velkjent taktikk å flytte fokus bort fra et ubehagelig faktum og over på detaljer som ikke har noe å gjøre med det vi her snakker om...

Og hva var poenget egentlig? Dersom Norge kun er for nordmenn og vi slutter å hjelpe andre, da får nordmenn det bedre? Å kutte bistand fra statsbudsjettet vil også gi mer penger til nordmenn, å øke afrikas handelsunderskudd med oss vil også gi økt velstand, for oss. I så måte er det utelukkende negativt å hjelpe andre, fordi du da må ofre litt av din egen veldferd. Da er det best at vi slutter med det da?

GetReal: Det går an å hjelpe, men når innvandrere fra midt-østen/afrika koster en 8-10 millioner per hode i snitt er det en alt for høy pris å betale i forhold til hjelpen det gir så lenge vi har råd til en verdig tilværelse for våre egne gamle og syke. Disse innvandrerne blir dessuten igjen gamle og syke en dag, og som er temaet her; mange av de lever i fattigdom som fører med seg en rekke kostbare ulemper for samfunnet som feks økt kriminalitet. Dette er faktorer som ikke engang er tatt med i denne stykkprisbergningen som allerede er svimlende høy. Mye av bistandspengene går dessuten til å holde kunstig liv i diktaturer, eller til land som ikke har behov for bistand i det heletatt, feks oljenasjonen Brasil som arrangerte OL og fotball VM samme år som får millioner fra Norge gjennom regnskogsfondet. For ikke å snakke om alle de godt dokumenterte mislykkede bistandsprosjektene. Har vi egentlig ett eneste eksempel der norsk "bistand" har bedret en situasjon på sikt? Det tror jeg ikke. Men her hjemme på bygda har vi ikke engang råd til å ha Trygve på 90 på sykehjem (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/eldre/trygve-90-har-ikke-faatt-sykehjemsplass/a/24011408/) De som kommer hit er desuten hovedsakelig unge sterke menn fra Afganistan. Jeg har sett mange unge sterke menn fra midtøsten som kommer hit, ikke en eneste fysisk krigsskadd person har jeg sett blandt dem. Hørte på radioen i går vår ambassadør i Afganistan si at mennesker er Afganistans største resurs. Da er det jo et tankekors at vi tar inn disse unge mennene og gir dem permanent opphold, de burde heller bli hjemme og stå imot taliban og bygge landet sitt. Eventuelt kan vi hente et par hundre krigsskadde per år. Bistand er greit nok så lenge det faktisk hjelper, feks minerydding og utdannelse er gode prosjekter. Men hvorfor i allverden skal vi pøse på med misslykkede "utviklingsprosjekter" og miljøfond til rike stater når vi ikke har råd til sykehjem til våre svakeste her hjemme? Det er ikke engang i nærheten å være snakk om å redde verden mot å ofre "litt velferd", så det er faktisk best at vi slutter med mye av den "bistand" vi bruker penger på. God helg.

Oddbjørn Hansen

Oddbjørn Hansen

For et lavmål fra deg da Rød Isaksen. Å skylde på invandring som årsak til fattigdom er jo bare skammelig. Ett forsøk på å gjemme vekk hva som sittende regjering virkelig har gjordt for å lage fattigdom. Hindre faste annsettelser, som gjør att folk ikke får sjanse til å etablere seg, skattelette til di som har I overflod, og økte avgifter til resten. Det er fakta.

Hvis alle voksne nordmenn skal få borgerlønn på 200.000 kroner fra staten, vil det koste 800 milliarder kroner i året. Det er omtrent dobbelt så mye som de årlige ytelsene fra folketrygden.

Selv med borger lønn vil det bli ulikheter. Hvorfor? Fordi vi er forskjellige.

Mottakere av borgerlønn kan deles inn i 3 grupper.

1. Den som har akkurat nok penger til neste utbetaling.

2. Den som sløser og trenger mer borgerlønn

3. Den som sparer og investerer - blir hardt beskattet.

Skal vi innføre borgerlønn bør ungene i 1. klasse få undervisning i økonomi slik at når de går ut av ungdomsskolen har en bedre forståelse.

Egentlig. Forslaget om borgerlønn er båret fram av mennesker som ville ha strøket både i matematikk og økonomi.

Venstresiden har kontroll over norsk presse og inviterer alltid sine venner på venstresiden som sannhetsvitner. Nå vet vi også at norske forskere er godt plantet på venstresiden så utsagnet "forskning viser at" er i de fleste tilfeller politisk juks og manipulasjon.

Norsk media har troverdighet som bruktbilselgere - og folk lar seg lure i fella gang på gang.

Oddbjørn Hansen

Det må være trist å ha så store skylapper som du løper rundt med. Nå er det også litt vanskelig å se hva du kommenterer, så prøv å les en gang til. Denne saken handler ikke om fattigdom men derimot spørsmålet om ulikhet og det han etterlyser er redelighet fra venstresiden i diskusjonen. I tillegg legger han frem fakta, noe venstresiden ikke er kjent for å bry seg særlig om. Våkn opp

Som pragmatisk liberal og høyrevridd er jeg selvfølgelig enig i innleggets premiss, men det er et annet problem med argumentet. Man har en mengde mennesker som enten har så begrensede resoneringsevner at de faktisk tror man bare kan "ta de rike", eller er så ideologisk forblindet at de ikke en gang kan skimte virkeligheten utenfor boblen. Høyresiden feiler totalt i å gi en ELI5 på kunsten å bake større kake, og partiet Høyre er dessuten globalister. Dette gjør argumentene litt tomme.

Du utakknemlige uopplyste innvandrer som

kaller seg: "Økt ulikhet men hvorfor" Det er nettopp slike individer som DEG vi absolutt ikke ønsker å ha i vårt kjære fedreland Norge! Kom deg til h...... tilbake til landet du kommer fra. Vi har overhode ikke noe bruk for deg og dine NAV brødre og venner!!

Hvorfor er det enten rasister, nazister eller idioter som kommenterer her? Ser ingen fra ren venstreside her? Er det fordi de ikke er selvelskende egoister? Eller er det fordi dere er små troll som slenger rundt dere med fake fakta og opptrer som om dere kan saker og ting? Uansett, jeg ønsker dere lykke til med hva dere enn vil oppnå. Som man reder ligger man......

Mjostulf Tuland

Mjostulf Tuland

Når noen plaserer "Arbeiderpartiet" på venstresiden av det politiske spektrum, burde man først klype seg i armen for å sjekke om man drømmer.

Ingen burde holde Jonas Gahr Støres bakgrunn fra øvre middelklasse mot ham, men at han agerer aktiv kapitalist samt er personlig kristen (en klar indikasjon på psykotisk symptomatologi i det 21. århundrede), burde diskvalisere ham fra enhver maktposisjon, og plaserer ham trygt på høyreside, hvor AP har vært komfortable siden 80-tallet.

Et regjeringssamarbeid mellom AP og KrF ville virkelig bli et konservativt-pietistisk-høyrefeministisk skrekkvelde!

Venstresiden og AP vil ta inn utallige nye lukkejegere til landet som flest koster samfunnet flere millioner pr stk.

De er et fåtall av de som brått finner ut at de skal jobbe på ærlig vis.

Enda 10 000 som bare er utgifter for Norge og kun valgflesk til AP og Venstresiden.

Er lei av å bli kalt rasist ens fordi jeg ikke vil ha flere velferdsflyktninger inn. Venstresiden og AP måtte få de inn i sin tid fordi de skulle ha noen som tok seg av eldrebølgen vår, våre nye landsmenn NAVer og vil NAVtil de tar ut sin pensjon.

Vi vet at de fleste av de som kommer hit hater hvite.

Hvorfor ikke hjelpe de der de kommer fra.

Kommunene nekter våre eldre pleie og sykehjemsplass som de må betale 3/4 av trygden sin for å få. Likevel nektes de

https://www.nrk.no/hordaland/trygve-er-for-frisk-til-sykehjemsplass-1.13540011

Hadde dette vært et enkelttilfelle javel, men det er det ikke.Eldre sulter, manglene stell og hygiene og pleierne har ikke tid til å prate med de engang.

Vi vet alle at blir det invitert 10000, så strømmer det til noen titusener til.

Det vil alltid være en viss prosent "fattige" i Norge siden definisjonen er relativ slik at de som tjener under 50% av medianinntekten i landet defineres som fattig.

Ellers er det mye som påvirker forskjellene i Norge og noe er nødvendig for at ikke initiativ og økonomisk framgang skal utebli. I et velfungerende samfunn må det være noe å strekke seg etter, noe man kan oppnå ved en ekstra innsats. Mangler dette vil samfunnet stagnere og forvitre...

Kjære Molemi.

Det blir nok ikke en innfødt nativ norskættet som kommer til å tørke deg i rumpen der du ligger på pleiehjemmet en gang i fremtiden. Mangel på denne arbeidskraften som du savner allerede finnes ikke innenlands. Den må du nok importere fra disse velferdsflyktningene som du kaller dem. Så holdningen din vil gi deg NULL pleie i fremtiden. Men selvsagt. Du er vel oppegående og kjøper deg dyr velferd et sted i utlandet.....på NAVs bekostning?? Takk til deg.

Kjære Undercover...

I flere valgprioder har AP og venstresiden hevdet at vi trenger desse *flyktingene* for å tørke fliret og rumpa vår på pleiehjemmet.

Slik at rød/grønt holdt på i noen tiår og det pga den berømte eldrebølgen. Dette vet du likegodt som meg.

Jeg har ikke tenkt å la meg tørke i rassen av noen som jeg vet ikke liker oss hvite uansett.

Jeg er oppegående, ikke rik, men håper en slant blir til overs til meg også når jeg går av om 15 år... tviler. Det burde du også.

Du skjønner det Undercover!

JEG HAR IKKE TENKT Å LA MEG PLEIE NÅR JEG BLIR GAMMEL.

Men nå er det slik i dagens norge, vi har pleietrengende eldre som trenger plasser, folk har vi til de jobbene. Men vi importere invandrere som koster oss flere mill uten å gi noe tilbake.

I et samfunn må alle gjøre sin plikt for å kunne kreve sin rett.

slik er det ikke for flyktningene ser det ut for.

Kjære Molemi.

Utsagnene dine bekrefter bare mitt første innlegg her. Synd at du ikke kan vise større sannhetsgehalt i det du ytrer. Flott at du ikke skal la deg pleie når du blir gammel, landet trenger ikke slike som deg og dine her.

@Undercover

Problemet er at asylbølgene bare gjør eldrebølgen verre. De slutter å jobbe langt tidligere en nordmenn gjør, er mer uføre og syke, og koster samfunnet bare enda mer i pensjoner, helsetjenester og pleietjenester. Hadde du sagt at arbeidsinnvandring fra andre vestlige land var løsningen, så hadde du kunne ha hatt rett, selv om problemet med en stadig økende befolkning bare er at vi stadig for et større problem og større forpliktelser i fremtiden. Litt som et pyramidespill.

Økonomisk ulikhet er flott, det er rettferdig og et tegn på at vi har et fritt samfunn. Alternativet er bruk av tvang for tvinge noen til å betale for andre. Dette er meget umoralsk, urettferdig og, feil intensiver og gjør noen til slaver for andre.Økonomisk ulikhet er like naturlig som at vi liker forskjellige farger og har forskjellige interesser.

Som mennesker så skaper vi verdier for andre mennesker gjennom vårt arbeid og aktiviteter, de som er veldig flinke til å skape verdier vil ha mulighet til å tjene seg utrolig rike. Dette er flott og rettferdig. VI burde belønne og hedre de som klarer å skape mye verdier for andre og som tjener seg rike. Det er disse individene som skaper nye arbeidsplasser og som investerer i forskning og utvikling som driver verden videre.

Om Høyre fjerner Kildeskatten som gjelder for utflyttede Norske pensjonister/Uføre, skal jeg vurdere å stemme Høyre igjen ved neste valg. FRP skulle fjerne dette beslaget av pensjonen under valgkampen i 2013, men etter de kom i Regering ble det helt stille. Er ett reinspikka beslag av opptjent pensjon. Pensjonister bosatt i utlandet får intet igjen for det og de 15% er flat uansett hvor lav pensjonen er. Lønner seg for en Norsk Pensjonist bosatt i utlandet å betale full Norsk skatt (om han kan) hvis pensjonen er under ca 350000 i året, grunnet fradrag i pensjonsbeskattningen i Norge. Mange minstepensjonister flyttet hjem til Norge og mottar bostøtte og en del andre velferdsgoder og betaler 0 i skatt etter at Kristin Halvorsen innførte dette beslaget i 2012. Pensjonister/uføre bosatt i utlandet sparer den norske stat for milliarder, like forbanna beslaglegger de 15% av pensjonen. PS. Om pensjonisten vil være frivillig medlem i sykedelen av folkettrygden blir det lagt til 7.8% i skattetrekket. Pakistanske pensjonister som har opparbeidet seg Norsk pensjon og som flytter tilbake til Pakkistan. SLIPPER Å BETALE DENNE BESLAGSSKATTEN.

Asbjørn Lauvstad

Asbjørn Lauvstad

"Vi kan ikke både ha små forskjeller og en langt mer liberal innvandringspolitikk enn i dag." Dette er riktig nok. Det som ikke er riktig er at venstresida vil ha en langt mer liberal innvandringspolitikk enn idag. De partiene som har stor tilslutning - Høyre og Arbeiderpartiet har omtrent samme innvandringspolitikk. Høyre tør ikke ta de uheldige konsekvensene dette medfører i en situasjon hvor en stor del av dem som kommer fra land utenfor Europa ikke kommer i arbeid og vil gjennomsnittlig belaste samfunnet med mange mill kr i sin levetid i Norge. I tillegg får vi en aldrende befolkning der stadig flere vil leve av pensjon. I 2014 var det så langt jeg husker flere titusen innvandrere som kom via familiegjenforening. Hvordan stiller Høyre seg til den liberale politikk regjeringa står for på dette punkt?

Minoritetselev

Minoritetselev

Denne ulikheten er jo noe du selv (og forsåvidt også ditt parti) driver med! Tiltak som fraværsgrensen og høyere priser for privatisteksamen påvirker bare de som kommer fra en mye mer lavere økonomisk bakgrunn, som oftest da "personer med innvandringsbakgrunn" som du så fint påpeker det.

F.eks fraværsgrensen kommer bare til å påvirke minoritetselever mye mer. Det er for eksempel ikke et ukjent fenomen at det blant innvandrerfamilier er et større tabu for psykisk helse, noe som gjør at det er mye mindre sjanse for at barn av innvandrerfamilier derfor søker hjelp for sine problemer https://www.nrk.no/norge/innvandrerbarn-far-sjeldnere-psykiatrihjelp_-_-jeg-visste-ikke-hva-psykisk-helse-var-1.13125583. For eksempel så vil dermed barn av innvandrere dermed slite mye mer med psykisk helse, noe som kan gå utover skolegang. Dermed vil dette for eksempel kunne gå utover oppmøte til skolen. For en elev som allerede sliter med sin psyke, og som kanskje ikke enda er blitt psykisk sterk nok for å bryte tabuene i sitt eget hjem gjeldende psykisk syke og søke hjelp, vil presset som skolearbeid fører med seg bare være enda mer vanskelig http://www.tandfonline.com/doi/10.1080/00313831.2015.1066442.

Her vil en fraværsgrense på knappe ti prosent ikke kunne hjelpe eventuelle barn som sliter psykisk, og som attpåtil opplever sterke tabuer knyttet til dette temaet. Det er ikke ukjent at innvandrerbarn er ofte de som dropper aller mest ut av skolen og, og ikke minst at disse opplever større press på flere arenaer. Psykisk helse (eller også stress ledet av andre faktorer knyttet til det å komme fra en svakere økonomisk bakgrunn og attpåtil det å være annerledes enn majoriteten av andre nordmenn) er dermed en av mange faktorer som allerede påvirker innvandrerbarn, og andre tiltak som fraværsgrensen som du dermed innfører i ønske om å bedre elevenes- og spesielt disse elevenes utdanning vil dermed være vanskelig å kunne lykkes med.

Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er det i følge deres artikkel om ?Gjennomføring og frafall i skolen? på deres nettside "https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Barnehage_og_skole/Gjennomforing_og_frafall_i_skolen/#heading7321fdir, psykisk helse samt mobbing og ensomhet som er det svaret som er oppgitt av ungdommer som har droppet ut av videregående opplæring som deres hovedårsak for at de sluttet. Et tiltak som fraværsgrensen (som er en del av Høyres politikk) vil derfor ikke kunne hjelpe innvandrerbarn som opplever psykisk helse som tabu i sine hjem. Utdanning er et av de viktigste redskapene for å bekjempe ulikheter i samfunnet, og å dermed innføre en ordning som virker mot sin hensikt for en av de mest utsatte gruppene i samfunnet (dermed gi disse ungdommene en mye mindre sjanse for å fullføre skolen) vil dermed ikke kunne hjelpe.

Et annet godt eksempel er jo selvfølgelig økningen på prisen for å gjennomføre privatisteksamen. Å gjøre disse prisene mye mer dyrere vil bare føre til at elevene med dårligst råd dermed har en betydelig mindre sjanse nå for å både fullføre videregående utdanning og for å øke kvaliteten på sin egen utdanning. Dette vil blant annet slå hardest ut mot elever med innvandringsbakgrunn, da det ofte er disse som tilhører familiene med dårligst råd. Denne økningen legger bare opp til at spesielt elever med innvandringsbakgrunn- som allerede har dårligere råd og færre ressurser og et mye dårligere utgangspunkt enn sine rikere, mer etnisk norske brorpart, dermed får en mye dårligere kvalitet på sin utdanning. En god utdanning gir utløp for mindre forskjeller i samfunnet- dermed straffer denne ordningen de som allerede har færrest sjanser for å få seg en god utdanning i utgangspunktet!!!

Jeg kunne dermed ha listet opp flere eksempler på slik høyre-orientert politikk som fungerer mye dårligere for å redusere ulikhet blant samfunnet (og da spesielt blant innvandrerfamilier og innvandrerbarn) enn generell venstreorientert politikk.

Hvis Høyre (og dermed Røe Isaksen!!) vil gjøre noe med denne ulikheten, er det dermed noe av det viktigste partiet kan gjøre å reflektere bedre over hvordan deres ulike tiltak og ordninger- og da spesielt rettet mot den yngre delen av befolkningen, også påvirker ulikhetene vi har i vårt samfunn- og da spesielt rettet mot innvandrerbarn og innvandrerfamilier. Da det er ulikheter mellom innvandrere og deres etterkommere og etnisk norske nordmenn, er noe av det viktigste en kan gjøre å tilrettelegge paritets allerede eksisterende tiltak på en mye bedre måte slik at de også kan virke for å redusere disse ulikhetene mellom disse gruppene.

Roar Ulvestad

Roar Ulvestad

Takk til "Minoritetselev" for fin kommentar. Mye bedre og mer spesifikk enn innlegget til kunnskapsministeren.

Skriv en ny kommentar