hits

"Hundebæsj som motivasjon"...om hvordan det å stille krav er å bry seg

Da jeg som arbeidspolitisk talsmann i Høyre lanserte aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere , manglet det ikke på kritikk fra venstresiden. Hva sier de nå?  

Det beskeste kritikken kom fra kulturradikale Dagbladet. Deres kommentator Geir Ramnefjell var tydelig på hva han mente om forslaget. Han kalte det "hundebæsj som motivasjon" og skrev om hvordan unge mennesker ville bli ydmyket dersom vi stilte krav til aktivitet for å motta sosialhjelp. Dagblad-kommentatoren mente forslaget var "populistisk retorikk".

Fra resten av venstresiden handlet det riktignok ikke om hundebæsj, snarere om at dette var holdninger fra 50-tallet. Den daværende arbeidsministeren Anniken Huitfeldt, var forbilledlig klar om Høyres forslag: "Denne regjeringen vil ikke ha et regelverk som innebærer at alle skal inn på aktivitetstiltak fra første dag", sa hun i Stortinget. Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talskvinne Anette Trettebergstuen, mente at forslaget innebar "en retning vi kjenner igjen fra 1950?tallet, da man trodde at pisk og ensretting var de beste virkemidlene for å nå målet om menneskelig utvikling." Det pussige er selvfølgelig at nettopp 50-tallet var Arbeiderpartiets gylne periode. Ingen annen periode i norsk historie har vært så sosialdemokratisk, men partiet har kanskje glemt sitt gamle slagord: Gjør din plikt, krev din rett?

Forslaget var inspirert av erfaringene Åmli kommune i Aust-Agder hadde gjort seg etter å ha stilt krav til aktivitet fra dag én til unge som søkte om sosialhjelp. Antallet sosialhjelpsmottakere i kommunen sank raskt. Nå er ordningen blitt landsomfattende, takket være Høyre og Fremskrittspartiet.

Det er to viktige ting å si:

For det første tyder alt på at aktivitetsplikt virker. En ny studie som sammenligner resultater i kommuner, finner for eksempel at aktivitetsplikt gjør det mer sannsynlig at unge sosialhjelpsmottakere kommer i jobb. Studien finner også det har en positiv effekt for lønnsinntektsutviklingen blant de med lavest inntekt. Samtidig ble offentlige utgifter redusert som følge av færre utbetalinger og mindre saksmengde.

For det andre er det prinsipielt riktig å stille krav. Vi gjør ungdommen en bjørnetjeneste hvis vi ikke stiller krav til dem! Krav er omsorg i praksis. Ved å stille krav ser vi den enkelte ungdommen. Vi anerkjenner at det bor noe verdifullt i hver enkelt og at samfunnet trenger deres bidrag.

Det er misforstått snillisme når venstresiden syr puter under armene på friske, arbeidsvillige unge.

 

19 kommentarer

Definitivt ingen tvil om at aktivitetsplikt fungerer bra.

Sjælsagt hadde Da'bla' rett, å kreva akktivitet for at sossialtrøgda ska' komma dettande inn på konto'n ER å telby bikkjedritt som mottivasjon. Nå som vi har blitt så rike må vi jo kunna kreva retten vårses uten å måtte gjørra no' for'e. Vi kan'ke ha're sånn at det ska' lønna seg å jobba, for da rissikerer vi at det ikke lønner seg å NAVa mens du venter på at den lederstillinga du drømmer om plutselig ska' matterialisera seg. Vi må kreva at vi ska' ha krav på trøgda, 'n ska'kke værra no' som vi må opparbeia vårs. Og åssen ska' detta se ut for unge assylsøkera som har fått høra at det ikke er nøddvendig å gjørra no' for at trøgda ska' komma, og som val'te seg ut steinrøysa vårses å søka assyl i på grunn av det? Jeg trur at Partti' og Støre ser med andre øya på detta og at vi kan venta vårs en aen pollitikk med dem i regjering, en pollitikk som tar mer hensyn tel dem trøgda sine krav, akkurat sånn som det skal værra.

Finn Oddvar Stensrud

Finn Oddvar Stensrud

Er det aktivitetsplikt for NAV-klientellet på de "brune" pubene, også...der FRP har 90% oppslutning?

Den pensjonerte industriarbeideren på Hønefoss, han bare lurer på det? :)

Finn Oddvar.

Aktivitetsplikten gjelder sosialhjelpsmotakere. Altså de som er friske, men som ikke har økonomi til å klare seg i hverdagen og som da søker hjelp.

Andre som er på NAV, som syke eller uføre er akkurat det - syke eller uføre og de kan da ikke stille til aktivitet.

Jeg tror ikke det er noen spesielle regler for FRPere, men kanskje for gamle avdanke pamper i andre partier. "Vet du ikke hvem jeg er??"

Helt greit dette. Ett problem jeg ser stadig vekk er arbeidsgivere som spekulerer i denne type ungdom. Man ser en mulighet for å karre til seg billig/gratis arbeidskraft og gjør det rimelig åpenbart at det aldri var noe tanke på å gi stakkaren en fast jobb... Uansett hvor god jobb han måtte gjøre... Synes sånt er trist. Men alt i alt så har det vel fungert greit

Vi har for naive system her i landet. Ta for eksempel NAV som utbetaler trygd til folk på rømmen, og heller ikke stiller krav til trygdemottagere. Hvem fikk igjennom det lov forslaget? Var det ikke AP i sin tid?

Vi har også et naivt sykemeldingssystemet med egen melding ved 3 dagers fravær. Som bedriftsleder gjennom mange år har jeg overhørt ansatte spørre kolleger: "Hvor mange 3 dagers har du igjen?" Det pleide å være betimelig å bli syk i forbindelse med jakta eller i forlengelse av en ferie! Hvorfor skal vi godta slik sløsing med fellesskapets midler?

Og nå hører vi signaler fra AP at de vil gi innvandrere bedre ytelser enn etniske nordmenn som har bygget opp dette landet. Dette er vel også noe venstresiden applauderer. Det er helt utrolig.

Nå må det bli slutt på snillismen her i landet. Uansett handicap tror jeg alle kan bidra på en eller annen måte til fellesskapets beste, men myndighetene bør stille strengere krav. De har også et ansvar her.

2600 kroner i sosial støtte for å jobbe 6 timer hver eneste dag fra mandag - fredag uten full lønn. Nei takk, jeg har prøvd aktivitetsplikten og den er ræva. Utnyttelse av mennesker og dette er grunnen til at jeg boycotter NAV.

Torbjørn Røe Isaksen en parasitt som får full lønn av staten, mens vi vanlige mennesker skal behandles som slaver. Jeg boycotter NAV. Hilsen 22 år gammel mann. Bedre å være en uteligger med frihet enn å være en slave for Torbjørn Røe Isaksen.

Torbjørn Røe Isaksen kan beholde sosial støtten sin. Jeg trenger den ikke. Mye bedre å være uteligger. Jeg er ihvertfall fri. 2600 kroner får å være en slave som må jobbe 6 timer hver uke fra mandag - fredag per måned. Det er slaveri Torbjørn Røe Isaksen.

Hilsen etnisk nordmann og norsk viking.

Boycott NAV: Det er ingenting som heter gratis lunsj. Du vil ha penger men du gidder ikke å være med å bidra til felleskapet. Om du vil være uteligger - vel det er ditt eget valg. Det er ditt liv, og husk at du har ingen reklamasjonsrett.

Jeg har selv gått arbeidsledig og hadde ikke hatt noe imot aktivitetsplikt. Men denne må være praktisk, bl.a. bør den ikke komme i veien for jobbsøkingen ved at man må møte på NAV og sitte der hele dagen.

Wong Fei Hung

Wong Fei Hung

Tedd Jonny@

2600 kroner i måneden for å jobbe 6 timer per dag. Det er jo slaveri. 6 timer fra mandag - fredag i en måned tilsvarer en månedslønn på ca 12000 - 13000 kroner.

Jeg jobber deltid hos G4S som sikkerhetsvakt og tjener 9000 kroner i måneden. Jeg jobber bare 17 dager i måneden. Det dere driver med er gratis slavearbeid.

Wong Fei Hung

Wong Fei Hung

Bloggen er heller ikke noe populær ser jeg. Ikke rart som dere holder på. Utnyttelse av arbeidsledige mennesker for arbeidsgivere.

Felleskapet? Hva slags verdier har dere politikere skapt? Hva har dere produsert? Dere har produsert ingenting. Dere bare stjeler penger som parasitter.

Tore Andersen

Tore Andersen

Finn Oddvar Stensrud. Synes du at det er greit at ungdom naver fordi de ikke orker å jobbe eller gå på skole. Skjønner du ikke at dette er skadelig for ungdommen? Til syvende og sist går det utover din pensjon. Er det slik at ditt hat til FrP overskygger enhver mulighet til å tenke logisk?

Wong Fei Hung: Så du vil ha penger (Kr.2600.-/mnd) men du vil ikke jobbe for dem?

Jeg går ut i fra at disse kr. 2600.- / mnd betales til dem som ikke har opparbeidet seg rettigheter

Du jobber deltid hos G4S som sikkerhetsvakt og tjener 9000 kroner i måneden. Det er ditt valg!

Du kan også søke andre jobber mens du jobber der du er. En kompis er vekter og de trenger ansatte i 100 prosent stilling. Jobbene er der ute.

For de som liker å jobbe med mennesker vil jeg anbefale ALUBA. Her jobber du som personlig assistent for en handicappet person. Slike jobber finner du i hele Norge.

Og ordensstraffen min uti hagen står.

Uti hagen står.

Og der skal vi bo både vinter og vår.

Både vinter og vår.

Og ordensstraffen står uti hundrede år.

Uti hundrede år.

Oaiaiai boff boff.

Oaiaiai boff.

Og ordensstraffen min uti hagen står.

Uti hagen står.

Og der skal vi ligge i soveposen vår.

I soveposen vår.

Og ordensstraffen står uti hundrede år.

Uti hundrede år.

Oaiaiai boff boff.

Oaiaiai boff.

Og ordensstraffen min uti hagen står.

Uti hagen står.

Og der skal vi ligge med nattkikkerten vår.

Med nattkikkerten vår.

Og ordensstraffen står uti hundrede år.

Uti hundrede år.

Oaiaiai boff boff.

Oaiaiai boff.

Og ordensstraffen min uti hagen står.

Uti hagen står.

Og madrassene våre av mose består.

Av mose består.

Og ordensstraffen står uti hundrede år.

Uti hundrede år.

Oaiaiai boff boff.

Oaiaiai boff.

Og ordensstraffen min uti hagen står.

Uti hagen står.

Og bindingsverket av raier består.

Av raier består.

Og ordensstraffen står uti hundrede år.

Uti hundrede år.

Oaiaiai boff boff.

Oaiaiai boff.

Og ordensstraffen min uti hagen står.

Uti hagen står.

Og bindingsverk-fyllet av granbar består.

Av granbar består.

Og ordensstraffen står uti hundrede år.

Uti hundrede år.

Oaiaiai boff boff.

Oaiaiai boff.

Og ordensstraffen min uti hagen står.

Uti hagen står.

Og raie-festene av bjørkenever består.

Av bjørkenever består.

Og ordensstraffen står uti hundrede år.

Uti hundrede år.

Oaiaiai boff boff.

Oaiaiai boff.

Og ordensstraffen min uti hagen står.

Uti hagen står.

Og der skal vi brenne et bittelite bål.

Et bittelite bål.

Og ordensstraffen står uti hundrede år.

Uti hundrede år.

Oaiaiai boff boff.

Oaiaiai boff.

Mandag - fredag per måned.

20 dager x 6 timer per dag = 120 timer i måneden.

120 timer tilsvarer mer enn 2600 kroner. Det dere driver med er jo ren slaveri. Er dette inspirert av polske arbeidstimer eller? Dere klager over at innvandrer driver med svart arbeid. Så driver dere med slavearbeid selv. Det er ikke noe rart kommunistene i MDG og Rødt fosser frem som bare det. Nå stemmer jeg jo på liberalistene da. Mainstream politikere som Høyre og FRP må erstattes med noe annet. Høyre og FRP driver jo med kommunistisk slavearbeid. Ser ingen forskjell på Høyre/FRP og Rødt/MDG. Selv om jeg er liberalist så er jeg ganske uenig i at ungdommer skal jobbe som slaver. Det dere driver med er ren kommunisme. Inspirert av kinesisk kommunisme. Hva blir det neste? At Isaksen leier inn underbetalte NAV ungdommer til å male huset sitt? Kan tydeligvis se at dere har lært mye av kommunisten Støre. I tillegg er Høyre/FRP PRO NRK. Privatiser NRK sier dere, men dere gjør det motsatte. Ekte kommunister altså. Jeg ser at dere bruker NRK til å spre den propagandaen deres mot Norges befolkning. En ekte libertarian ville avviklet NRK for lenge siden. Å tvinge en ungdom til å arbeide 120 timer i måneden for 2600 kroner. Det er ren kommunisme. Dere har lært utrolig mye av polske arbeidere som arbeider for 20 kroner i timen.

Stem liberalistene og erstatt kommunistpartiet FRP og Høyre.

Kommunister tåler ikke kritikk. Vedder på dere kommer til å fjerne kommentaren.

https://www.liberalistene.org

Neppe lurt å stemme liberalistene...de vil jo aldeles ikke hjelpe folk som ikke kan jobbe eller har jobb. Ikkeno sosialhjelp, etc. :p Klar deg selv eller sult ihjel på gaten, for andres penger skal du ikke ha.

Det er greit nok med aktivitetsplikt for sosialhjelp for friske mennesker. Men da må man jaggu ikke la NAV tvinge syke personer på sosialhjelp ut i aktivitet. Det er jo en del som presses over på sosialhjelp etter 4 år på AAP, fordi "NAV ikke synes de har gjort nok for å komme i arbeid og dermed ikke tillater dem å søke uføretrygd". Alt for å redde uførestatistikken.

En av få ting som sjelden nevnes,er den enormt høye selvdraps statistikken som er tre ganger høyere en trafikkdrepte.vi vet det brukes milliarder av kroner årlig på å hindre dødsulykker i trafikken,men når det gjelder selvdrap som jo er et klart tegn på rikets tilstand,så innføres det kun tiltak som øker statistikken.Mens velferdstiggerne som egentlig ikke har krav på ei krone i støtte,får i bøtter og spann.Det hjelper lite med fint prat på syklubbnivå når en person er stein dau.Det er politikerne som må ta grep,men de prioriterer EU og deres destabiliseringsprosjekt av Europa, ved hjelp av muslimske velferdstiggere.politikere som prioritere andre lands befolkning fremfor egen.burde ha fått offentlig juling.Når vi vet det brukes i snitt 4,5-7 millioner kr på hver velferdstigger,som tror Norge er en stor minibank.så blir dette et enormt svik mot egen befolkning.At politikerne skatter Norge ut av arbeidsmarkedet og firmaer og arbeidsplasser flagger ut,er jo et klart tegn på at politikerne bevist forsøker å destabilisere egen befolkning.

Bekjempe arbeidsledighet med slaveri,med en lønn som knapt betaler frakt frem og tilbake på jobb,hører hjemme i regimer vi helst ikke vil sammenligne oss med.

Finn Oddvar Stensrud. Hadde du lest bloggen så hadde du lest at i første setning står der sosialhjelpmottagere. Dette gjelder altså ikke pensjonister, og heller ikke uføre, som allerede får sin trygd/pensjon. Dette gjelder altså arbeidsføre uten arbeid som trenger hjelp...

Blir litt som når min datter på 17 skal ha ukepenger. Gjør litt da, sier vi. Tøm oppvaskmaskin, vask badet, støvsug trappa, eller klipp gresset ute, så får du mer penger. Blir jo litt såkalt voksenopplæring på kjøpet også. En tjeneste for en tjeneste, og jobbe litt for ukepengene...

Hadde de røde foreslått dette i sin periode hadde sikkert alle kritikerne vært dønn enige og støttet forslaget. Jeg mistenker at kritikken kommer nettopp på grunn av forslagsstiller..

Skriv en ny kommentar