hits

Bare en simpel håndverker

Foto: Jan Haas / NTB scanpix

Har du fagbrev eller fagskole? Da kan du regne med å bli ignorert i den brede offentligheten - bortsett fra når det kommer dårlige nyheter.

Sjekk den fantastiske tyske videoen «Das Handwerk».

Det er ingen hemmelighet at de som styrer dagsorden i norsk politikk og i norske medier stort sett har akademisk utdanning. Det inkluderer for øvrig meg selv. Men det er ingen unnskyldning for at en stor del av befolkningen nesten er usynlig i både den politiske debatten og i mediene. Det har vært mye diskusjon om hvorvidt mediene klarer å speile hele landet Svaret er at det gjør de ikke. Rikspressen som holder til i Oslo, er veldig Oslo-fokusert. Det er ikke så rart. Folk er seg selv nærmest, og skriver om det de ser i sin egen hverdag.

Men en annen skjevhet har fått mindre omtale: Når leste du sist en sak om håndverksyrkene i Norge som ikke handlet om brygga til Jonas Gahr Støre eller sosial dumping? Når leste du sist en sak om norsk industri? Om arbeidsplassene til mange nordmenn? Om fagbrev og yrkesutdanning?

Jeg tror det fortsatt henger igjen en manglende respekt for fagutdanning og håndverk i visse deler av befolkningen. Mats Kirkebirkeland skrev godt om det i et innlegg for noen år siden.

«Hvorfor er jeg flau over min bakgrunn? Hvorfor er det pinlig å bli oppfattet som en simpel murer, en håndverker og en fagarbeider?»

Spurte han. Konklusjonen var selvfølgelig at det var ingen grunn til å være flau, men allikevel opplevde han gang på gang situasjoner som dette:

«Når jeg har blitt spurt av advokatsønner, legedøtre og diverse, om hva mine foreldre driver med, så kjenner jeg det knyter seg litt i magen.

- Min far er murer, svarer jeg kanskje kort.

Hvor oppfølgingsspørsmålet ofte er: - Eier han bedriften selv da?

- Nei. Han bare jobber der. Han er kun murer.»

Bare smak på selve ordet høyere utdanning. Det er ikke slik at universitet burde være høyere i prestisje eller anseelse enn yrkesutdanning. Yrkesutdanning er like viktig som universitetsutdanning, mesterbrev er like bra som mastergrad. Vi burde kalle det lengre utdanning, og vi må løfte frem yrkesfagenes betydning for velstand og velferd i Norge.

Men det holder ikke med bare prat. Vi kan ikke simpelthen snakke oss til mer respekt. Vi må satse på yrkesutdanningene også.

Som kunnskapsminister har jeg jobbet for å løfte yrkesutdanningen hvert eneste år. Selv er jeg akademiker og statsviter, og en praktisk kløne. Men det handler ikke om det. Det handler om å forstå at solid håndverk og gode fagtradisjoner bygger velferden i Norge!

Vi har blant annet:

  • Økt lærlingtilskuddet fem ganger og brukt over 400 millioner ekstra på lærlinger. I den rødgrønne perioden skjedde det fint lite.
  • Vi har innført krav om at alle som skal vinne offentlige anbud må ha lærlinger på prosjektene sine. Også her skjedde det ingenting under de rødgrønne.
  • Vi har for første gang innført et krav om at også staten, blant annet departementene, må ha lærlinger. Under de rødgrønne var det ingen krav.
  • Vi har gjort det lettere å bytte fra studieforberedende til yrkesfag.
  • Og vi har styrket fagskolene så mye at selv Arbeiderpartiets lojale heiagjeng i LO måtte gi oss skryt.

Vi må også slå ned på useriøse arbeidsgivere, kriminelle utenlandske firmaer og sosial dumping. Ja, også her måtte LO gi regjeringen honnør.

Høyre og Frps plan er å fortsette løftet for yrkesfagene. Det handler om respekt for håndverk. Og det handler om Norges fremtid.

3 kommentarer

Men fortsatt er det slik at lærlingplasser er uoppnåelige.

Der er mange som havner utfor arbeidslivet pga krav til utdanning, mange ungdom som ramler ut av skole skulle av mange grunner skulle blitt fanget opp av et system som følger dem opp, der mener jeg det er noe som svikter. Ordninger der lærlinger kan starte i enn bedrift uten utdanning i mange situasjoner må gjøres noe med. Politikere må også gjøre det enklere for selvstendig næringsdrivende som jobber på for å utvikle samfunnet med sine ideer, å ikke slakte dem med regler og byråkrati. nav systemet må gjøres noe med, dem svikter totalt små enkeltmannsforetak feks sykdom.

Det er bra at det satses på yrkesfagene. Skal satsingen ha noen effekt så må det satses på prosjekter innen ulike fag med komplette løsninger som verksteder, verktøy, maskiner, klasserom, kontorer, sanitære anlegg, datamaskiner, programvare osv. De som skal undervise må også fylle de kravene departementet foreskriver.

Elevene må også sikres lærlingeplasser.

I dagens samfunn med krav til sertifisering, prosedyrer og dokumentasjon så er det ikke gitt at alle kan oppnå et fagbrev. En løsning som har blitt praktisert i industrien i mange år er at noen får spesialopplæring i deler av faget. Det et riktig som statsråden påpeker at vi skal ha respekt for alle som arbeider og bidrar i samfunnet. Det er også verdier som vi må ta inn i skolen. De som bidrar possitivt i skolesamfunnet skal påskjønnes. Noen trenger mer tid og oppmerksomhet og det skal de få.

Bedrifter som går godt bør også ta sitt samfunnsansvar å finne arbeidsoppgaver for de som sliter med å komme inn i arbeidslivet.

Skriv en ny kommentar