LOs hukommelsestap

"Jeg må rose Erna Solberg for hva vi har fått til i kampen mot arbeidskriminalitet" LO-leder Gerd Kristiansen "Dette har vi etterspurt lenge." LO om regjeringens nye lærlingkrav Det er pussig ...

Svøm for livet!

Halvparten av norske barn kan ikke svømme skikkelig. Det er rett og slett ikke holdbart. Elevene skal lære å svømme, ikke bare plaske. Da jeg var liten hjemme i Porsgrunn virket sommerdagene allt...

hits