hits

juli 2017

LOs hukommelsestap

"Jeg må rose Erna Solberg for hva vi har fått til i kampen mot arbeidskriminalitet"
LO-leder Gerd Kristiansen

"Dette har vi etterspurt lenge."
LO om regjeringens nye lærlingkrav

Det er pussig hvordan LO så snart det blir valgkamp, "glemmer" alle tiltakene de har gitt Høyre og Frp skryt for.

Det har vært mye snakk om yrkesfagene. Denne regjeringen gjør også noe med dem. Og vi har fått skryt for mange av tiltakene våre også fra LO. Jeg har stor respekt for norske fagforeninger og LO, derfor er det pussig hvordan organisasjonen får hukomelsestap og "glemmer" alt det de har gitt Høyre og Frp skryt for, hver gang det er valgkamp. Da er fokuset ensidig negativt.

Yrkesutdanning er like viktig som universitetsutdanning, og mesterbrev er like bra som mastergrad. Vi kan ikke leve av bare akademiske yrker i dette landet. Vi trenger fagfolk. Gode fagarbeidere som kan skape verdier eller bygge velferden i offentlig sektor.

En av tingene vi har gjort er å forsøke å knekke myten om at yrkesfag er for skoletrøtte elever. For noe tull! Selvfølgelig er det mange elever som er lei av teorifag og er best på det praktiske, som bør velge yrkesfag. Men det er ikke slik at yrkesfagene er sløve-utdanninger. Det er høye krav i yrkesfagene, og det er bare en gammel fordom at elever som har gode karakter og er motiverte, absolutt må velge studieforberedende.

Men det holder ikke å snakke opp yrkesfagene. Man må gjøre noe også. Med de rødgrønne var det mye snakk og lite handling. Nå skjer det noe. Det har tydeligvis også LO merket.

Vi trenger enda flere yrkesfaglærere. Derfor lanserte vi tidenes første yrkesfaglærerløft, inkludert en ny stipendordning for å få flere til å ville bli lærere. - En viktig brikke i arbeidet for økt satsning på yrkesfag, sa LOs ledelse den gang.  

Vi har tatt et skikkelig løft for høyere yrkesfaglig utdannelse og fagskolene, et skoleslag som lenge ble stemoderlig behandlet i skolesystemet vårt.  ? En gledelig nyhet for fagskolene, skrev LO da.

Vi innfører krav om lærlinger ved offentlige innkjøp. - Dette har vi etterspurt lenge, sa LO.

Altfor mange elever får dårlige råd og ender opp på studieforberedende i stedet for på yrkesfag. Tidligere har disse elevene blitt tvunget til å ta masse ekstra tid i skolen for å få det til. Det blir det nå slutt på. Vi fikk skryt fra LO for tiltaket.

Og vi er opptatt av at arbeidslivet for fagarbeidere skal være skikkelig. Skurkene må tas og useriøse aktører stoppes. Jeg må rose Erna Solberg for hva vi har fått til i kampen mot arbeidskriminalitet, sa LOs leder den gang.

Jeg kunne nevnt mange flere tiltak for yrkesfagene, for eksempel fraværsgrensen som har gjort at fraværet på yrkesfagene har stupt. Nå er det faktisk lavere fravær på yrkesfag enn på studieforberedende! Ikke så rart, kanskje. For yrkesfagelever skjønner at de skal ut i arbeidslivet, og der er regelen klar: Er du frisk, har du å møte opp på jobb.

LO har ikke sagt noe om fraværsgrensen, men felles for de andre tiltakene er at LO har skrytt av regjeringen, men nå er det glemt. Nå er det nemlig valgkamp som gjelder. Også for LO. Og da er det ikke tvil om hva som er målet. Full støtte til Arbeiderpartiet, bare angrep på Høyre og Frp.