hits

september 2017

Hva vil Arbeiderpartiet?

Seks dager før valget rår det full forvirring rundt hva Arbeiderpartiet egentlig mener om fraværsgrensa ? får vi et tydelig svar før valgdagen?

Fraværet på videregående skole har stupt etter at regjeringen innførte fraværsgrensa i fjor. Skremselspropagandaen er gjort til skamme, og faktisk fikk litt flere elever vitnemål i år, enn i fjor. Dette viser at fraværsgrensa virker, og at den er kommet for å bli - i hvert fall hvis Høyre får bestemme.

Men hva skjer hvis det blir regjeringsskifte? Jeg frykter det vil bety slutten på fraværsgrensa.

Helt siden jeg foreslo en nasjonal fraværsgrense, har Arbeiderpartiet vinglet om saken. (Først var de for, så var de mot, så for, så mot, så for fraværsgrensa). Til slutt har de i stortingsprogrammet landet på at de skal erstatte dagens regel som fungerer godt, med "et nytt nasjonalt regelverk" som de ikke kan forklare hva er. Reglene skal bli annerledes, de skal visstnok bli bedre, men hvis vi spør Arbeiderpartiet hvordan reglene skal være, så får vi ikke svar. Det vil si, vi får i beste fall svar som er umulige å tolke.   

Både Jonas Gahr Støre og Trond Giske sier at Arbeiderpartiet vil beholde en tallfestet grense, men hvilken grense dette skal være, er høyst uklart.

Samtidig har både AUF og APs mest sannsynlige samarbeidspartnere, SV og Senterpartiet, sagt klart ifra hva de mener.

SV har programfestet at fraværsgrensa skal skrotes.

Senterpartiet mener en egenmelding eller en foreldremelding skal være nok for å dokumentere fravær. De vil også at kjøreopplæring skal gi grunnlag for gyldig fravær, selv om det aldri før har gitt det - heller ikke før fraværsgrensa. I tillegg skal rektorene kunne utøve nærmest ubegrenset skjønn. Med andre ord en total uthuling av dagens fraværsgrense.  

AUF-leder og stortingskandidat, Mani Husseini, har også gitt klar beskjed om at "det første vi skal gjøre når vi kommer i regjering, er å skrote fraværsgrensen".

Denne beskjeden er faktisk så klar at et flertall av APs velgere tror mer på Husseini enn på Støre. En undersøkelse gjennomført for Høyre viste nemlig at over halvparten av APs velgere tror at AP er mot fraværsgrensa, selv om Støre fremdeles hevder de er for.

Det kan virke som at AP gjør én av to ting: Enten bløffer AUF ved å late som at man kan stemme på AP og dermed stemme for å skrote fraværsgrensa. Eller så bedriver Arbeiderpartiet bevisst dobbeltkommunikasjon ved å la AUF fortelle unge velgere én ting, og fortelle folk flest noe annet.

Uansett, skal man gjennomføre summen av forslag fra AP, SP og SV om endringer i fraværsgrensa, vil det i praksis føre til at vi ikke har noen grense i det hele tatt. 10 prosent udokumentert fravær PLUSS egenmelding/foreldremelding PLUSS kjøreopplæring PLUSS ubegrenset skjønn - da er man tilbake til slik det var, at elevene i praksis kan komme og gå som de vil.

 

Bare en simpel håndverker

Foto: Jan Haas / NTB scanpix

Har du fagbrev eller fagskole? Da kan du regne med å bli ignorert i den brede offentligheten - bortsett fra når det kommer dårlige nyheter.

Sjekk den fantastiske tyske videoen «Das Handwerk».

Det er ingen hemmelighet at de som styrer dagsorden i norsk politikk og i norske medier stort sett har akademisk utdanning. Det inkluderer for øvrig meg selv. Men det er ingen unnskyldning for at en stor del av befolkningen nesten er usynlig i både den politiske debatten og i mediene. Det har vært mye diskusjon om hvorvidt mediene klarer å speile hele landet Svaret er at det gjør de ikke. Rikspressen som holder til i Oslo, er veldig Oslo-fokusert. Det er ikke så rart. Folk er seg selv nærmest, og skriver om det de ser i sin egen hverdag.

Men en annen skjevhet har fått mindre omtale: Når leste du sist en sak om håndverksyrkene i Norge som ikke handlet om brygga til Jonas Gahr Støre eller sosial dumping? Når leste du sist en sak om norsk industri? Om arbeidsplassene til mange nordmenn? Om fagbrev og yrkesutdanning?

Jeg tror det fortsatt henger igjen en manglende respekt for fagutdanning og håndverk i visse deler av befolkningen. Mats Kirkebirkeland skrev godt om det i et innlegg for noen år siden.

«Hvorfor er jeg flau over min bakgrunn? Hvorfor er det pinlig å bli oppfattet som en simpel murer, en håndverker og en fagarbeider?»

Spurte han. Konklusjonen var selvfølgelig at det var ingen grunn til å være flau, men allikevel opplevde han gang på gang situasjoner som dette:

«Når jeg har blitt spurt av advokatsønner, legedøtre og diverse, om hva mine foreldre driver med, så kjenner jeg det knyter seg litt i magen.

- Min far er murer, svarer jeg kanskje kort.

Hvor oppfølgingsspørsmålet ofte er: - Eier han bedriften selv da?

- Nei. Han bare jobber der. Han er kun murer.»

Bare smak på selve ordet høyere utdanning. Det er ikke slik at universitet burde være høyere i prestisje eller anseelse enn yrkesutdanning. Yrkesutdanning er like viktig som universitetsutdanning, mesterbrev er like bra som mastergrad. Vi burde kalle det lengre utdanning, og vi må løfte frem yrkesfagenes betydning for velstand og velferd i Norge.

Men det holder ikke med bare prat. Vi kan ikke simpelthen snakke oss til mer respekt. Vi må satse på yrkesutdanningene også.

Som kunnskapsminister har jeg jobbet for å løfte yrkesutdanningen hvert eneste år. Selv er jeg akademiker og statsviter, og en praktisk kløne. Men det handler ikke om det. Det handler om å forstå at solid håndverk og gode fagtradisjoner bygger velferden i Norge!

Vi har blant annet:

  • Økt lærlingtilskuddet fem ganger og brukt over 400 millioner ekstra på lærlinger. I den rødgrønne perioden skjedde det fint lite.
  • Vi har innført krav om at alle som skal vinne offentlige anbud må ha lærlinger på prosjektene sine. Også her skjedde det ingenting under de rødgrønne.
  • Vi har for første gang innført et krav om at også staten, blant annet departementene, må ha lærlinger. Under de rødgrønne var det ingen krav.
  • Vi har gjort det lettere å bytte fra studieforberedende til yrkesfag.
  • Og vi har styrket fagskolene så mye at selv Arbeiderpartiets lojale heiagjeng i LO måtte gi oss skryt.

Vi må også slå ned på useriøse arbeidsgivere, kriminelle utenlandske firmaer og sosial dumping. Ja, også her måtte LO gi regjeringen honnør.

Høyre og Frps plan er å fortsette løftet for yrkesfagene. Det handler om respekt for håndverk. Og det handler om Norges fremtid.